Wie zijn we


De Gezinsbond Onkerzele is een van de vele lokale afdelingen die de nationale Gezinsbond rijk is. De Gezinsbond die ooit het levenslicht zag onder de naam "Bond van Talrijke Gezinnen" telt vandaag meer dan 300.000 gezinnen als lid. Het is een typische belangenvereniging - politiek onafhankelijk en pluralistisch - met het gezin als inzet. Politieke en maatschappelijke verwezenlijkingen zijn ondermeer studiebeurzen, kindergeld, ouderschapsverlof, ...

De Gezinsbond Onkerzele telt vandaag meer dan honderddertig gezinnen als lid.

Vandaag zijn 35% van de gezinnen in Vlaanderen lid van de Gezinsbond.
Dat is veel en in grote mate te danken aan het vele en goede werk in de plaatselijke afdelingen, maar ook van de Gezinsbond nationaal.
Het is onze overtuiging dat vrijwel elk gezin lid zou zijn, indien ze zouden weten wat de Gezinsbond werkelijk doet en bereikt. Op gebied van gezinspolitiek zijn er vrijwel geen maatregelen die niet door de Gezinsbond tot stand zijn gekomen. De dienstverleningen en kortingen zijn zo uitgebreid dat alle gezinnen voordeel halen uit hun lidkaart.

Het aanbod van de Gezinsbond is zeer ruim. Deze veelzijdigheid maakt het beeld van de Gezinsbond soms vaag voor onze (nieuwe) leden.
In de nationale welkomsfolder “De Bond voor alle gezinnen” is een algemene opsomming gemaakt van alle diensten en activiteiten die de Gezinsbond aanbiedt.

Als lid van de Gezinsbond ontvang je ook iedere week onze spreekbuis “De Bond”. In dit weekblad houden we je op de hoogte van de actuele gezinspolitieke thema’s, informatie over de diensten maar ook het plaatselijke afdelingsleven wordt vermeld. In “De Bond” vind je ook de rubriek “je lidkaart meer waard”. Hierin worden kwaliteitsvolle culturele, sportieve, recreatieve activiteiten aangeboden, en altijd wel iets méér voor minder geld. Op deze manier kan je je lidkaart meer laten renderen en zelfs makkelijk terugverdienen.
Een andere manier om een aanzienlijk deel van je lidkaart terug te verdienen is het gebruik maken van je Gezinsspaarkaart.
© Gezinsbond Onkerzele 2021    Privacy